Vul hier het contactformulier in:

Om iedereen voldoende rust en aandacht te kunnen geven tijdens de behandeling wordt de telefoon niet opgenomen.  Je kunt een whatsApp bericht sturen en indien gewenst word je door mij teruggebeld. Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. We zien er naar uit om je te ontmoeten!

Schoonheydt huid, hand en voetverzorging
Koningin Wilhelminastraat 10
4691 GG Tholen
Nederland

U kunt direct een afspraak inplannen via fb.com/book/denschoonheydt/ let op, op dit moment kunnen er geen afspraken gemaakt worden!

WhatsApp +31 (0)166 61 00 69

KvK 69935068
BTW NL1474.40.439.B02

Gemaakte afspraken welke niet uiterlijk 24 uur van tevoren (op werkdagen)   worden geannuleerd worden in rekening gebracht.

 

Openingstijden: TIJDELIJK GESLOTEN!!!!!!!!

Maandag: 9:30 . 17.00
Dinsdag: 9.30 . 15.00 – 

19:00 . 21:30

Woensdag: 09:30 . 17:00
Donderdag: 9.30 . 17.00 – 

19:30 . 21:30

Vrijdag: 09:30 . 17:00
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten

Schoonheydt, gevestigd aan de Koningin Wilhelminastraat 10, 4691 GG Tholen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Natascha Flikweert is de functionaris gegevensbescherming van Schoonheydt en te bereiken via mail@schoonheydt.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken; Schoonheydt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van gegevens die wij verwerken;

-Voor en achternaam – Geboortedatum – Adresgegevens – Telefoonnummer – Overige gegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken van jou : – gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken; -Om goederen en/of diensten bij je af te leveren –  het afhandelen van je betaling.

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheydt neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerken van Schoonheydt tussen zit. Schoonheydt gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen;

Mailchimp voor de nieuwsbrief, hiervoor dient u zichzelf aan of uit te schrijven

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens; Schoonheydt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je de gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieen van persoonsgegevens.

Personalia – adres – telefoonnummer – mailadres – gezondheid worden verzameld op een klantenkaart/systeem – bewaartermijn 1 jaar

Naam en telefoonnummers in agenda worden 7 jaar bewaard – reden bewaartermijn agenda’s belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden, Schoonheydt verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken, Schoonheydt gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen; Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je  het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schoonheydt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek  tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@schoonheydt.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op jouw verzoek.

Schoonheydt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheydt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@schoonheydt.nl of bel ons op 0166-610069